Velkommen!

Viktig informasjon
Det vil ikke være mulig å legge inn ny søknad fra nå og ut desember måned. Sarpsborg kommune skal gå over til nytt system januar 2019.

Hvis du har spørsmål, så kontakt oss på barnehage@sarpsborg.com.


Søknad om endring av type plass
For å søke endring av type plass i den barnehagen barnet har plass, må du logge deg inn på denne siden (se lenger ned på siden).

Hvis du har spørsmål ta kontakt med oss på barnehage@sarpsborg.com.


Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.Tilbud om plass
Tilbud om barnehageplass vil bli sendt som e-post. For å svare på tilbud om plass må du være innlogget. Hvis dere ikke svarer innen frist vil søknaden bli avsluttet.

Oppsigelse av plass
For å si opp plassen må du logge deg inn på denne siden.

Hvis du har spørsmål ta kontakt med oss på barnehage@sarpsborg.com